اطلاعیه ها

مناسبت روز

  • مناسبت روز

چندرسانه ای

 
 
 

jahadgar nemone 1در ضیافت قرآنی معراج که در استان یزد برگزار گردید ابراهیم کمالی مدیر اداره فعالیت‌های فوق برنامه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان حائز رتبه سوم گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، سومین دوره ضیافت قرآنی « معراج » ویژه اعضای جهاددانشگاهی و خانواده آنها با حضور 500 نفر شرکت کننده در شش رشته؛ خطابه قرآنی، حفظ سوره یس و الرحمن ویژه گروه های خواهران و برادران، قرائت ترتیل ویژه ی گروه های خواهران و برادران، قرائت تحقیق در گروه برادران و حفظ، ترجمه و تفسیر سوره واقعه به میزبانی جهاددانشگاهی استان یزد برگزار گردید.

شایان ذکر است دراین مسابقات سراسری قرآن کریم، ابراهیم کمالی مدیر اداره فعالیت های فوق برنامه معاونت فرهنگی در رشته‌ی خطابه قرآنی حائز رتبه سوم گردید.